Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

Kina är en viktig handelspartner för Ryssland, men Kinas handelsrelationer är främst med Europa och USA.

I en rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och Kina ur ett säkerhetspolitiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av kon­kur­rens och misstro.

Kinesiska och ryska intressen tävlar i Centralasien, en region som Ryssland anser vara en del av sin intressesfär. Ryssland ser med oro på ett allt starkare ekonomiskt Kina och vad detta kan innebära för ryska Fjärran Östern, Rysslands svaga länk. På den internationella arenan enas länderna i sitt missnöje rörande USAs dominans. Samtidigt är relationen med USA den viktigaste för båda län­derna.

De ekonomiska reformer som har genomförts i Kina har gjort landet till världens näst största eko­nomi. I Ryssland avtog ekonomiska reformer i mitten av 2000-talet och sedan 2012 stagnerar eko­nomin. Kina är en viktig handelspartner för Ryssland, men Kinas handelsrelationer är främst med Europa och USA.

FOI -rapporten ”China and Russia – A Study on Coopertion, Competition and Distrust” är skriven av Märta Carlsson, Susanne Oxenstierna och Mikael Weissmann.

Källa: FOI