Extrema tryck ingång till nya material

Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med kollegor i Europa och USA visat att vid extremt högt tryck börjar även de innersta elektronerna i atomkärnorna i metallen osmium att sam­verka med varandra, ett fenomen man aldrig tidigare sett. Resultaten publiceras nu i Nature.

Det högsta tryck man hittills använt är 4 miljoner atmosfärer eller 400 GPa, ungefär det tryck som råder i Jordens centrum. Tack var en ny metod har forskarna fått fram ett tryck som är dub­belt så högt som i Jordens centrum och 7,7 miljoner gånger högre än vid jordytan.

Med stor precision har de sedan kunnat mäta såväl temperatur som atomernas inbördes positioner i en liten kristallbit av metallen osmium. Osmium är den metall som har den högsta densiteten och som är nästan lika hård som diamant.

– Ju bättre kunskaper vi får om hur materien fungerar desto större möjligheter får vi att utveckla ma­terial som klarar extrema förhållanden. Vi flyttar ju ständigt forskningsfronten steg för steg, men det här innebär att vi tagit ett jättekliv, säger Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid LiU.

Källa: Linköpings universitet