IPCC underskattar kostnaderna för koldioxidutsläppen

Framtida generationer kommer att få betala dyrt för att hantera de skador som dagens koldi­oxid­utsläpp medför. Enligt  beräkningar gjorda av Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, blir kostnaderna betydligt högre än vad världens regeringar hittills har räknat med.

Thomas Sterner är en av huvudförfattarna till IPCC:s nyligen publicerade rapport om vilka åtgär­der som krävs för att begränsa utsläppen av alla olika växthusgaser. Han har läst och vägt samman mängder av vetenskapliga rapporter för att hitta den minsta gemensamma nämnaren där alla delta­gande länder kunde enas om en slutsats. Hans resultat har publicerats i Nature.

Källa: Mistra