Klartecken för jätteteleskopet E-ELT

Det europeiska teleskopet E-ELT (European Extremely Large Telescope) blir verklighet. Styrelsen för det europeiska sydobservatoriet (ESO) godkände konstruktionen vid sitt möte den 3-4 december.

Bilden visar hur jätteteleskopet E-ELT kan komma att se ut, placerat i Atacamaöknen i Chile. Illus­tration: ESO/L. Calçada.

Konstruktionen av jätteteleskopet E-ELT sker i två faser. Den första fasen kommer att leverera ett 39-meters teleskop med en rad kraftfulla instrument.

Jätteteleskopet kommer att möjliggöra ny astronomisk forskning, till exempel karakteri­se­ring av exoplaneter med massa liknande jordens, detaljerade studier av stjärnor i närliggande gala­xer samt ultra-känsliga observationer av det avlägsna universums struktur.

Den första fasen beräknas stå färdig under mitten av 2020-talet. I den andra fasen av konstruktionen ska E-ELT uppnå sin fulla potential. Denna fas kommer att påbörjas så snart ytterligare finansiering finns.

Genom Vetenskapsrådet har Sverige varit med i ESO sedan grundandet 1962 och deltagit i E-ELT-projektet sedan starten i december 2012. Svenska astronomer är delaktiga i utvecklingsarbetet för instrumenten som planeras vid E-ELT.

Källa: Vetenskapsrådet