KTH-forskare utvecklar gröna lysdioder

När det annonserades att årets Nobelpris i fysik går till de tre uppfinnarna av den blå ljusdioden hurrades det extra i labbet på KTH hos Saulius Marcinkevicius, professor i optik.

Där på KTH pågår ett samarbete med en av årets pristagare i fysik, Shuji Nakamura, för att vidareutveckla de belönade dio­derna.

Vi har ett aktivt samarbete sedan cirka fem år tillbaka och har publicerat nio forskningsartiklar tillsammans. Det som gjordes för tjugo år sedan var bara en början och mycket arbete återstår, sä­ger Saulius Marcinkevicius.

Tillsammans arbetar de mot målet att utveckla de gröna dioderna till en liknande verkningsgrad som de blå har idag.

De blå dioderna har en maximal verkningsgrad på närmare 80 procent, medan de gröna når upp till 10 – 20 procent. Det är i arbetet med att utveckla de gröna dioderna och höja effekten på de blå som KTH bidrar genom analyser av de fysikaliska egenskaperna i de halvledarmaterial som nu an­vänds.

Forskningen vid KTH sker i projekt som stöds av Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och KTH Centret för avancerad optik och fotonik ADOPT.

Källa: KTH