Nobelpris för upptäckt av hjärnans ”GPS”

Årets Nobelpristagare i medicin/fysiologi, John O´Keefe och makarna May-Britt och Edvard I. Moser belönas för sina upptäckter om hur hjärnan skapar en karta av rummet som omger oss och gör det möjligt för oss att hitta vägen i en komplicerad omgivning.

– Det var ganska oväntat men jätteroligt. Det är mycket välförtjänt eftersom pristagarna har hållit på så länge och varit väldigt systematiska i sina analyser. Deras forskning är genomarbetad, robust och elegant, säger Klas Kullander, professor i molekylärgenetisk utvecklingsbiologi vid Uppsala universitet.

2014 års Nobelpristagare har upptäckt ett positioneringssystem i hjärnan, en slags ”inre GPS”  som gör det möjligt att orientera sig i rummet. Deras arbete har visat hur en avancerad intellektuell process utförs av hjärnans nervceller.

År 1971 upptäckte John O ́Keefe den första komponenten i detta positioneringssystem. När en råtta befann sig på en viss plats i ett rum aktiverades alltid vissa nervceller i den del av hjärnan som kal­las hippocampus. Andra nervceller i hippocampus aktiverades vid andra platser i rummet. O ́Keefe drog slutsatsen att dessa ”platsceller” i hjärnan bildar en slags inre karta av rummet.

År 2005 upptäckte forskarna May‐Britt och Edvard Moser en annan nyckelkomponent i hjärnans positioneringssystem. De identifierade en typ av nervceller, ”rutnätsceller”, som skapar ett koordinatsystem för positionsbestämning. Deras undersökningar visade hur de olika celltyperna samverkar för att vi ska förstå var vi befinner oss och hittar rätt.

Pristagarnas upptäckter har löst ett problem som sysselsatt filosofer och forskare i århundraden – hur hjärnan skapar en karta av rummet som omger oss, och gör det möjligt för oss att hitta vägen i en komplicerad omgivning.

Källa: Uppsala universitet