För ”rena” älvar hotar vårt ekosystem

Vi har nu snart 100 års erfarenhet av att utnyttja våra stora älvar för elkraft och över 80 procent av stora vattendrag i Sverige är reglerade och skapar därmed betydande påfrestningar på miljön. Dessa älvar ger ju ett onaturligt vattenflöde då man lagrar vattnet under sommar och höst, för att sedan släppa ut det under vintertid när elen behövs som mest.

De älvar som inte är utbyggda ger en större vårflod och en naturlig fördelning av vatten­massorna under året. Vårfloden har också större inverkan på strandkanter. De bidrar med näring som tas med vid transporten av vattnet ut till havet.

– I de utbyggda älvarna och dess dammar lagras till exempel kisel och fosfor och vattnet från dessa älvar kan ses som renare men också mindre näringsrika. Kisel som lagras i dammen kan inte kompenseras från andra källor. Det är den typen av effekter som på sikt kan påverka ekosystemet i Bottenviken, säger Dmytro Siergieiev, forskare i tillämpad geologi, Luleå tekniska universitet.

Källa: Luleå tekniska universitet