Rosiga visioner om exploatering av Arktis

Forskare på KTH har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis. Och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av natur­till­gång­ar där.

Forskarna har tittat närmare på olika industriföretags framtidssyn på Arktis. De har jämfört hur visi­o­nerna ser ut idag och hur de har sett ut historiskt. Re­sultaten visar att företagens för­hopp­ningar ofta inte har förverkligats.

-Det har handlat om rosiga vi­sioner och stora vinster. I nutid exempelvis om vilka naturresurser som kommer fram när isen smälter bort och drar sig tillbaka, säger Dag Avango, forskare på avdelning­en för historiska studier på KTH.

Källa: KTH