Så kan klimatet förändras i Arktis och södra Asien

Klimatascenario från SMHI
Klimatscenario för Arktis. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perio­den 2071-2100 jämfört med 1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med fyra klimat­scenarier för scenario RCP 8,5.

Ett klimatscenario är en beskrivning av en tänkbar utveckling av klimatet i framtiden i meteoro­lo­giska termer. Nu finns SMHIs klimatscenarier för två nya områden; Arktis och södra Asien. De är gjorda inom ramen för Cordex, som ska ge högupplösta scenarier för jordens alla landområden.

– Framtida klimat beräknas med klimatmodeller. En klimatmodell är ett datorprogram som be­skri­ver de fysikaliska lagar vi vet styr klimatsystemet. Beräkningarna görs på kraftfulla superdatorer. Klimatmodellerna matas med antaganden om framtida halter av växthusgaser, för att se hur de kan komma att påverka framtidens klimat, säger Gustav Strandberg, forskare vid SMHI.

– Det finns två scenarier för respektive område, ett som är baserat på fortsatt höga utsläpp av växt­husgaser, ett där utsläppen begränsats. I kartor kan användare se hur temperatur och nederbörd kan förändras utifrån de olika utsläppsnivåerna, berättar Lena Lindström, produktansvarig för klimat­tjänster på SMHI.

Klimatscenarierna för Arktis och södra Asien finns fritt tillgängliga på smhi.se.

Källa SMHI