Snart laddas elbilen via elektrisk asfalt

Elektrisk asfalt KTHDagens elbilar kan köra begränsade sträckor utan att behöva laddas, i snitt cirka 17 mil. Det har gi­vit upphov till begrepp som räckviddsångest och kan utgöra en käpp i hjulet för elbilarnas fram­fart.

Det här har uppmärksammats av KTH-forskarna Nicole Kringos och Feng Chen. De arbetar med att lösa de frågor som finns runt hur själva asfalten kan elektrifieras. Det vill säga att se till att elbilar kom­mer att kunna laddas trådlöst samtidigt som de körs.

Vår forskning handlar inte om elektriska vägar i form av räls eller spår i vägbanan, utan allt är in­bäddat i asfalten, berättar Nicole Kringos, universitetslektor och vetenskaplig ledare för kom­petens­forskningscentret Road2Science på KTH.

Teknikkomponenterna i sig existerar till största delen redan men det finns en rad mycket intressanta spörsmål som kräver svar. Men vad händer när sensorer är inbakade i vägbanan? Hur stort avstånd får det lov att vara mellan bil och asfalt? Och hur lagar man asfalten när den går sönder om det finns elektronik i den?

-Frågan är om vi komma fram till nya typer av material för så kallade eRoads. Det måste dessutom vara sä­kert för djur och människor att vistas på vägarna, säger Nicole Kringos.

På bilden ovan syns en av de asfaltbitar med elektrisk ledning i som KTH-forskarna laborerar med. Bild/KTH.

Källa: KTH