Stenålderns jägare assimilerades med jordbrukare

Nya forskningsresultat från ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala och Stockholms universitet visar på nya sätt att förstå stenåldersmänniskors demografiska historia.

Analyser av genom i kvarlevorna hos elva skandinaviska stenåldersindivider visar att jäga­r­e-sam­lare blandades med lokala jordbrukare och att jägarna var färre än jordbrukarna. Studien har publi­cerats online i tidskriften Science.

Människans övergång från en livsstil som jägare och samlare till att bli jordbrukare har debatterats i över ett århundrade. Sedan forskare lärt sig att arbeta med DNA från uråldriga mänskliga kvarlevor öppnas nya vägar att ta reda på mer om människorna som levde under denna period.

Men trots detta har man hittills inte vetat mycket om strukturerna hos de förhistoriska befolknings­grupper som förknippats med övergången till en jordbrukande livsstil.

– För många av de mest intressanta frågorna är det inte tillräckligt med DNA-information från män­niskor idag. Det bästa sättet att lära sig mer om forntidens historia är att analysera direkta data, trots utmaningarna, säger Pontus Skoglund, tidigare doktorand Uppsala universitet, numera postdoc vid Har­vard University.

Källa: Uppsala universitet