USA störst producent av vetenskapliga publikationer

Så länge som internationell publiceringsstatistik tagits fram systematiskt har USA varit världens största producent av vetenskapliga tidskriftspublikationer.

Mätt i antal publikationer i Thomson Reuters databas Web of Science passerade Kina Storbritannien och Japan under 2006. Kina är sedan dess världens näst största producent av publikationer.

USA bidrar för närvarande med 22 procent av innehållet i Web of Science och Kina med 13 pro­cent. Storbritannien och Japan bidrar med 5 procent vardera. Sverige är för närvarande världens 21:a största land mätt i antal publikationer per år (2013) och bidrar med 1 procent av världsproduk­tionen.

Bland de tio länderna som mellan 2007 och 2012 har haft den högsta procentuella tillväxten i artikelproduktion är sju stycken asiatiska och listan toppas av Saudiarabien, Malaysia och Iran. Kina har fortsatt hög tillväxt och kommer på en fjärde plats.

Serbien och Portugal, återfinns på position sex och sju och Egypten, som är det enda afrikanska landet på listan kommer på åttonde plats.

Tillväxten för den svenska produktionen av tidskriftsartiklar mellan 2007 och 2012 var 3,4 procent per år och Sverige återfinns på den nedre tredjedelen av de inkluderade länderna, tillsammans med många andra europeiska länder, liksom USA och Kanada. Danmark och Norge har dock högre till­växt än Sverige (6,3 procent respektive 4,8 procent).

Källa: Forskningens framtid, rapport Vetenskapsrådet