En ökad instabilitet i Mellanöstern och Nordafrika

Forskare från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har analyserat det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern och Nordafrika samt de utmaningar som regionen står inför de närmsta 5–10 åren. Regionen går sannolikt mot en ökad in­sta­bilitet; en utveckling som kommer att få allt tydligare konsekvenser även för Europa.

Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen) genomgår just nu en omstöpande förändring. Pro­cessen inleddes för fyra år sedan med den så kallade arabiska våren. Då var den allmänna stäm­ning­en euforisk och många hoppades på en demokratiseringsvåg.

Men utvecklingen i regionen sedan dess pekar i andra riktningar. Det skriver Mikael Eriksson och Samuel Berg­enwall, båda forskare vid FOI, i rapporten ”Mellanöstern och Nordafrika i ett 5–10-årsper­spektiv”.

– Det är svårt att säga hur saker kommer att utveckla sig. Men den generella tendensen vi ser i re­gionen är tilltagande säkerhetsutmaningar, med väpnade konflikter och återgångar till auktoritärt styre, säger Mikael Eriksson, doktor i statsvetenskap.

Situationen i MENA får sannolikt allt tydligare konsekvenser även för Europa. En del av dem har vi redan anat: en återvändande-problematik med ”utländska krigare” som tar med sig spänningarna från konfliktområdena till Europa. Situationen i Syrien innebär även en rad låsningar i det interna­tionella systemet, inte minst i FN.

De senaste åren har det folkliga upproret i Syrien utvecklats till ett inbördeskrig där en mängd ak­tö­rer, både statliga och icke-statliga, har blandat sig i och försvårat en politisk lösning.

Situationen har särskilt kommit att stärka extremiströrelsen IS (Islamiska staten eller Daesh: en be­teckning som används i Mellanöstern)) i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika.

På grund av IS framväxt har man i flera länder tvingats att fokusera alltmer på kontraterrorism och maktfördelning än på demokratiprocesser.

Källa: FOI