Den subventionerade oljeproduktionen ökar i USA

‎Produktionen av olja i USA har stigit dramatiskt under de senaste 10 åren. Den här utvecklingen drivs av den snabba teknikutvecklingen av hydraulisk spräckning och horisontell borrning, enligt en studie från Stock­holm Environment institute(SEI).

USA producerar nu mer råolja än det någonsin har gjort– över 3,4 miljarder fat under 2015. USA är världens ledande olje- och gasproducent.‎

‎Men den här oljebommen har inte varit billig. Enbart de federala skattesubventionerna har bidragit med miljarder dollar varje år till oljeprducenterna.

Inklusive det breda utbudet av federala och statliga sub­ven­tioner som många amerikanska företag får, uppskattas det totala stödet till produktionen av olja i USA uppgå till cirka 18 miljarder USD varje år.‎

-Nästan hälften av konstaterade, ännu inte utvecklade amerikanska oljeresurser är beroende av sub­ventioner för att bli ekonomiska, säger Peter Erickson, huvudförfattare och senior forskare på SEI, baserad i Seattle‎, och fortsätter:

-Världens politiska ledare har erkänt att det är bråttom med klimatåtgärder och att vi ska röra oss bort från fossila bränslen, enligt Parisavtalet. Varför investerar vi då miljarder av skattebetalarnas pengar för att ‎‎öka‎framtida oljeproduktion? Därmed subventionerar vi också ökade koldioxidutsläpp även när vi försöker minska dem, konstaterar Peter Erickson.

Källa: SEI(Stockholm Environment institute)