En halv miljard till forskning på proteiner och biologiska läkemedel

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå 320 miljoner kronor till ett forsknings­center för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research.

Genom samarbetet med Upp­sala universitet, KTH, Chalmers och Astra­Zeneca, så beräknas satsningarna sammanlagt att uppgå till 510 miljoner kronor fram till och med år 2023.

Wallenberg Centre for Protein Research har ambitionen att bli ett ledande internationellt kun­skaps­centrum för proteinforskning, med fokus på studier av människans proteiner och produktion av bio­logiska läkemedel.

Centret avser att samarbeta med såväl mindre forskningsbolag som större läke­medelsföretag vid utveckling av nya produktionstekniker för bioläkemedel.

– Det är mycket glädjande att vi med gemensamma krafter får till denna satsning som ger för­ut­sätt­ningar för fortsatt svensk proteinforskning i yppersta världsklass. Studier av människans prote­iner är en viktig del i den grundläggande förståelsen av människans biologi och sjukdomar. Centrets fo­kus på produktionstekniker för biologiska läkemedel kombinerar utmärkt grundforskning med tillämpningar vilket vi tror kommer vara en viktig framgångsfaktor, säger Peter Wallenberg Jr, ord­förande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Biologiska läkemedel har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att också behandla avan­cerade sjuk­domar, däribland olika former av cancer och autoimmuna sjukdomstillstånd.

I framtiden för­vän­tar forskarna att många fler sjukdomar än i dag kommer att bli behandlade med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar.

Centret ska lokaliseras till AlbaNova Universitetscentrum på KTH och SciLife Lab i Stock­holm, samt Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Källa: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse