Svenska alger för biobränslen och som föda

Seafarm är ett forskningsprojekt med storskalig odling av alger på västkusten. Algerna ska an­vändas vid utveckling av biobränslen och nya material men även som föda.

Seafarm startade 2014, och är ett samar­bete mellan KTH, Göteborgs universitet och Chal­mers. Under maj nästa år beräknas den första skörden av alger komma vid experimentanläggningen.

Det fina med alger är att de är klimatsmarta. Man behöver inte vattna dem, man behöver inte göd­sla dem och de tar inte upp värdefull åkermark, eftersom de odlas i havet.

-Det gör att det finns sto­ra miljöfördelar med att äta alger, jämfört med landbaserade växter, kom­menterar lektor Fredrik Grön­dahl, avdelningen för Industriell Ekologi på KTH, som leder projektet Seafarm.

I Sydostasien och Kina har intresse för algproduktion ifrån Europa ökat. På många ställen i Asien är vattendragen numera förorenade, alger kan exempelvis innehålla tungmetaller.

De radioaktiva läckagen från kärnkraftverket i Fukoshima har gjort att Japan tittar mot Europa när det gäller algimport.
I början av projektet var inte forskarnas tanke att algodlingen skulle användas som föda. Det har kom­mit mer som en biprodukt.

Omkring 75 ton alger räknar forskarna med att den första skörden kommer ge. Det är mycket mer alger än vad som be­hövs för de experiment som forskarna kommer att göra i projekt Seafarm.

Källa: KTH