FOI ska sätta stopp för hemmagjorda bomber

Självmordsbombaren i Stockholm, Anders Bering Breiviks bomb i Oslo och bombdåden vid Boston Marathon – i samtliga fall användes hemmagjorda bomber, som blir allt vanligare vid terrorattentat.

I ett nytt projekt fortsätter FOI (Totalför­svarets forskningsinstitut) sin forskning för att förhindra att vanliga produkter kan användas som sprängmedel.

– Genom att förändra kemiska egenskaper i dagligvaror kan vi göra så att de inte längre kan använ­das som sprängmedel, säger Malin Kölhed, forskningsledare vid FOI.

Processen som används (inhibering) ska förhindra användning av dagligvaror för till­verkning av hem­ma­gjorda bomber. Men utan att metoden påverkar användning av produkterna eller ger andra bieffekter.

– Inhiberingen kan exempelvis aktiveras när man försöker koncentrera upp ett ämne. Det är viktigt att det vi tillsätter inte är farligt för människor och miljön, säger Malin Kölhed.

Syftet med projektet är också att öka kunskapen om garagetillverkning, liksom recept, metoder och instrument.

Kunskaperna ska sedan delas med bland andra polis och lagstiftare så att de ska kunna agera med vetenskapligt verifierade fakta som grund.

– Under projektet kommer vi att testa Breiviks tändkedja och se hur lätt den är att återskapa, Säger Malin Kölhed.

Inom ramen för projektet kommer FOI även att analysera rester från tillverkningen av de hemmagjorda bomber.

Efter bombdåden i London 2005 hittades många kemiska spår. I vår forskning syftar allt till att göra det svårare för terrorister att lyckas med tillverkningen och detoneringen av sina bomber och att ge polisen större möjligheter att upptäcka misstänkta bombfabriker i tid, säger Malin Kölhed.

Källa: FOI