Solens aktivitet påverkar naturlig klimatförändring

I en studie från Lunds universitet har forskare för första gången rekonstruerat solaktiviteten under den senaste istiden.

Studien visar att det regionala klimatet påverkas av solen och det ger möjlighe­ter att bättre förutsäga ett framtida klimat i till exempel Sverige.

Genom att analysera spårämnen i iskärnor på Grönland och droppstenar från Kina har forskarlaget kunnat rekonstruera solaktiviteten vid slutet av den senaste istiden, cirka 20 000-10 000 år se­dan.

Under den här tiden var Sverige täckt av en stor inlandsis som sträckte sig ner till norra Tyskland och havsnivån var mer än 100 meter lägre än idag på grund av att vattnet låg på land som glaciäris.

Forskarna har visat på ett oväntat samband mellan solaktivitet och klimat­förändringar. Studien visar att solens variation påverkar klimatet på samma sätt oavsett om klimatet är extremt, som under istiden, eller som idag.

-Studien visar dels att förändringar i solaktiviteten inte är något nytt och dels att solaktiviteten på­ver­kar klimatet, framför allt regionalt. Förståelsen för processerna gör att vi kan skapa bättre prog­noser för till exempel Sveriges framtida klimat, säger Raimund Muscheler, docent Lunds universitet och medförfattare till studien.

Källa: Lunds universitet