LFV nominerad för fjärrstyrda flygledningstorn

Saab och LFV(Luftfartsverket) är nominerade till Aviations Week’s 2016 Laureate Award för det operativa genomförandet av världens första fjärrstyrda flygtrafikledningstorn. Nomineringen är inom kategorin ”Commercial Aviation” och priset delas ut i Washington den tredje mars 2016.

I 60 år har Aviation Week uppmärksammat extraordinära prestationer av människor eller organisationer inom flyg, rymd och försvar. Pristagarnas bedrifter visar på innovation och ska inspirera andra att sträva mot framgång och förändring.

Källa: LFV

Det första fjärrstyrda tornet i sitt slag i världen

Det var 2014 som Transportstyrelsen beslutade att ge LFV tillstånd att fjärrstyra flygledartornet i Örnsköldsvik från Sundsvall. Tillståndet är det första i sitt slag och ger på sikt möjligheter att öka tillgängligheten till en flygplats samtidigt som flygsäkerheten behålls.

Den 31 oktober 2014 fick LFV tillstånd att fjärrstyra flygtrafiken på Örnsköldsviks flygplats från Sunds­valls flygplats. Granskningen inför beslutet har pågått parallellt med att den nya tekniken byggts upp och testats.

– I vårt uppdrag som myndighet ligger att främja en internationellt konkurrenskraftig svensk luft­fart, att möjliggöra teknikutveckling och tillgänglighet samtidigt som vi behåller en hög flyg­säker­het. Det har varit utgångspunkten för vårt arbete med tillståndet för Örnsköldsvik, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Tillståndet, som är det första i sitt slag i världen gäller enbart fjärrstyrning av flygledartornet i Örn­sköldsvik. Det krävs enskilda godkännanden för varje flygledartorn som ska fjärrstyras.

Källa: Transportstyrelsen