Geolog vid SGU upptäcker nytt mineral i Afrika

Ett nytt mineral har upptäckts av en svensk geolog vid Sveriges geologiska under­sök­ning (SGU) i en mi­neralrik gruva i Namibia.
Mineralet har fått namnet ”grootfonteinit” efter den region i Namibia där upptäckten gjordes.

Geo­lo­gen heter Erik Jonsson, statsgeolog SGU, och adjungerad professor vid Uppsala uni­ver­sitet.
Grootfonteinit hittades i Kombatgruvan, som genom åren har stått för flera mineralupptäckter. Gru­van är mineralogiskt besläktad med Långban i östra Värmland, den internationellt mest kända sven­ska mineralförekomsten.
Mineralet undersöktes i samarbete med ryska kollegor, och har godkänts av den internationella mi­neralogiska sammanslutningen IMA – en organisation som har tilluppgift att vetenskapligt granska och utvärdera upptäckter av nya mineraler.
Efter flera hundra år av systematiska under­sökningar känner geologer idag till flera tusen olika mi­neraler.  Även om mineralupptäckter är mycket mera sällsynta än motsvarande upp­täckter inom de biologiska vetenskaperna.
Varje nytt mineral som upptäckts är en pusselbit i förståelsen av Jorden som kan ge nya kunskaper om atomstrukturer och om okända material med unika egenskaper.
Källa: SGU