Shanghai – åter Kinas finansiella centrum

När aktiekurserna rör sig på börsen i Shanghai, sjunker eller stiger, då reagerar i stort sett alla fi­nan­siella marknader runt om i världen. 

Den koloniala arkitekturen längs The Bund påminner om att Shanghai även tidigare var ett le­dande finansiellt centrum i Asien. Då var det engelsmän, fransmän och ryssar som etablerade sig här.

IMG_0603Kina har sedan länge tagit positionen som den dominerande och drivande ekonomin bland värl­dens länder. Alla multinationella företag med självaktning har numera både försäljning och produktion i Ki­na.

De kinesiska ledarna pekar ut riktningen för morgondagens värld, allt orkestrerat under en märklig blandning av rent kapita­listisk marknadsekonomi och kommu­nistiskt centralstyre.

IMG_0582I Shanghai uppförs allt fler skyskrapor med hundra våningar eller mer. Mellan de höga affärs­kom­plexen syns ett och annat buddhistiskt tempel, som tecken på att religio­nen fortfarande lever trots över 60 års kommu­nistiskt styre.

Den unga gene­ra­tionen av kine­ser flyttar ofta in till städerna för att få arbete. Lönen här är betydligt hög­re än på landsbygden.

IMG_0580Längs de breda avenyerna syns stora eleganta bilar, många är europeiska märken, exempelvis BMW, Au­di, Mer­ce­des, Volkswagen och även en och annan Volvo.

Cyklisterna som tidigare dominerade stadsbil­den i storstäderna, är i stort sett försvunna. Nu är det el­mo­ped som gäller för den som inte har bil.

Kenneth Leverbeck

augusti 2015