Nordkorea gjorde nytt kärnvapenprov

FOI har på grundval av seismiska data bedömt att Nordkorea genomförde ett nytt kärnvapen­prov den 6 januari. Det fjärde i ordningen sedan 2006.

Nordkorea fortsätter att utveckla sitt kärnvapenprogram i strid med flera FN-resolutioner som för­bjuder landet att både utveckla kärnladdningar, stridsspetsar och vapenbärare, särskilt missiler.

Men trots omvärldens sanktioner och mångåriga försök att hindra Nordkorea finns mycket lite kun­skap om landets verkliga kärnvapenkapacitet. Den information som kan inhämtas vid prov­spräng­ningar blir därför särskilt viktig för att öka kunskapen om kärnvapenprogrammet.

Baserat på mätningar vid FOIs seismiska mätstation i Hagfors och mätningar från det interna­tionel­la övervakningssystemet var skalvets magnitud cirka 5.0.

Den seismiska signalen är jämförbar med vad som uppmättes vid det senaste nordkoreanska provet 2013 som hade en uppskattad laddnings­styrka på mellan 10 och 20 kiloton.

– Vi väntar fortfarande på om det dyker upp någon mer information på sensorsystemen i regionen. Det säger Anders Ringbom, forskare FOI, som tillsammans med kolleger ansvarar för den svenska be­döm­ning­en på uppdrag av UD.

Flera internationella mätstationer för så kallade radionuklider, till exempel ädelgasen xenon, finns i regionen. Bland annat finns en mätstation i Japan som är utrustad med ett svenskt SAUNA-system, utvecklat av FOI. Analys av data från sådana mätsystem kan komma att ge ytterligare information om laddningens natur.

De internationella reaktionerna på provsprängningen har varit starka och de flesta länder gör, lik­som Sverige bedömningen att det rör sig om någon typ av kärnvapentest.

Provet har redan fördömts av FN:s säkerhetsråd med hänvisning till att det strider mot principerna i icke-spridningsavtalet (NPT), provstoppsavtalet (CTBT) och FN:s resolutioner.

Källa: FOI