Temperaturökning ökar pressen på många arter

Tiden det tar att anpassa sig till nya förhållanden kan vara avgörande för hur olika arter kommer att klara sig i framtiden. Det visar en studie av forskare från Göteborgs universitet, som har publicerats i den vetenskapliga tid­skrif­ten Pro­ceedings of the Royal Society B.

Fisk har förmågan att leva i nästintill alla vattenmiljöer som finns på jorden, men när klimatet för­änd­ras och temperaturen ökar pressas många arter till sin gräns.

Till skillnad från fåglar och däggdjur är fiskar växelvarma vilket betyder att deras kroppstemperatur följer omgivningens temperatur. Fiskar som lever vid olika temperaturer kan till stor del göra det för att de har lyckats optimera sina kropps­funktioner till den aktuella temperaturen.

-Tidigare forskning har nästan enbart fokuserat på huruvida olika arter kommer att överleva en ök­ning i temperatur eller inte. Vi var intresserade av att undersöka hur arter som klarar sig lyckas med det, hur lång tid det tar, och hur djuren begränsas under anpassningsperioden, säger Erik Sandblom forskare, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Källa: Göteborgs universitet