Forskare upptäcker molekyl som skyddar gravida kvinnor

I en studie vid Göteborgs universitet har forskare identifierat nyckelmolekylen Greatwall kinase som skyddar kvinnans ägg från problem som kan uppstå under mognadsprocessen.

För att kunna få ett barn behöver en kvinna ägg som kan växa och mogna. Ett av dessa ägg befruk­tas sedan av en spermie och bildar ett embryo.

I mognadsprocessen behöver ägget gå igenom flera steg av reduktionsdelning (meios). Upp­står det problem under något av dessa steg kan kvinnan bli infertil.

Omkring 10-15 procent av alla kvin­nor har problem med fertiliteten och orsaken till detta går att finna i genetiken, miljön, ålder eller liknande.

Professor Kui Liu, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, anser att det är högst troligt att Greatwall kinase är viktig i den mänskliga mog­nadsprocessen hos ägget.

Hans grupp siktar på att utföra studier på mänskliga ägg som nästa steg. Molekylen Greatwall ki­na­se är viktig i reglering av cellcykeln.

– Om vi upptäcker kvinnor med ägg som inte mognar på grund av för låga nivåer av Great­wall kina­se, kan man injicera molekylen i ägget och förhoppningsvis rätta till mognadsprocessen så att kvin­norna kan­ske kan få barn, säger professor Liu.

Källa: Göteborgs universitet