IPCC underskattar kostnaderna för koldioxidutsläppen

Framtida generationer kommer att få betala dyrt för att hantera de skador som dagens koldi­oxid­utsläpp medför. Enligt  beräkningar gjorda av Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, blir kostnaderna betydligt högre än vad världens regeringar hittills har räknat med.

Thomas Sterner är en av huvudförfattarna till IPCC:s nyligen publicerade rapport om vilka åtgär­der som krävs för att begränsa utsläppen av alla olika växthusgaser. Han har läst och vägt samman mängder av vetenskapliga rapporter för att hitta den minsta gemensamma nämnaren där alla delta­gande länder kunde enas om en slutsats. Hans resultat har publicerats i Nature.

Källa: Mistra

Nu måste sjöfarten byta bränsle

På båt i norra JapanSjöfarten står inför en stor utmaning när branschen måste byta fartygsbränsle. Enligt nya regelverk ska utsläppen minska, samtidigt gäller det att vara kostnadseffektiv. Men det är en bit kvar när det gäller att hitta det perfekta bränslet.

Nu måste sjöfarten byta bränsle, från och med 2015 gäller högst 0,1 procent svavel i bränslet i Östersjön och Nordsjön. Det kommer att bli en viss positiv effekt på miljön. Men den största vinsten skulle minskade utsläpp av kväveoxid ge. De bidrar till många typer av miljöpåverkan. Därför mås­te man reglera utsläppen av kväveoxid hårdare, säger forskaren Selma Brynolf.

Idag använder sjöfarten främst tjockolja, som är det absolut sämsta bränslet ur mil­jösyn­punkt och orsaken till många av sjöfartens miljöproblem. Olika utsläpp leder till olika miljö­problem – klimat­förändringar, försurning och övergödning. De påverkar naturen men även män­niskors hälsa och kan orsaka korrosion på byggnader.

Källa: Chalmers tekniska högskola